top of page

Voorwaarden & privacy

Onze producten en diensten worden geleverd onder de voorwaarden van Nederland ICT.

Disclamer

Darrel Burns Salespro kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website en in haar e-mails voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Darrel Burns Salespro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website en in haar e-mails weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Darrel Burns Salespro. 

De informatie op deze website wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Darrel Burns Salespro kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Darrel Burns Salespro niet garanderen dat informatie die door derden op deze site is geplaatst, volledig en juist is. Gegevens die op deze website voorkomen en die in e-mails zijn opgenomen, mogen niet zonder toestemming van Darrel Burns Salespro gebruikt worden.

Cookie instellingen

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Darrel Burns Salespro maakt gebruik van analytics-programma's (b.v. Google Analytics), om de bezoekcijfers en campagnes (anoniem) te kunnen analyseren.

Websites als YouTube, Twitter en Facebook maken ook gebruik van cookies. Die kunnen op deze website worden gebruikt. Denk daarbij aan filmpjes van YouTube en de 'vind-ik-leuk' knop van Facebook.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van Darrel Burns Salespro mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Darrel Burns Salespro.

Afbeelding(en) o.a. gebruikt onder licentie van Shutterstock.com. 

bottom of page